COVID-19

INFORMĀCIJA PAR IEROBEŽOJUMIEM ĀRVALSTĪS SAISTĪBĀ AR COVID-19 IZPLATĪBU

 

LATVIJAS REPUBLIKAS ĀRLIETU MINISTRIJA - Valstu (vai atsevišķu to teritoriju) saraksts, kurām ir ceļojumu brīdinājumi:

https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/bridinajumi-celotajiem

Aktualitātes ar COVID 19 ierobežojumiem ES mājaslapā:

https://reopen.europa.eu/en

Informācija ceļotājiem no "IATA Travel Centre":

https://www.iatatravelcentre.com/

Aktualitātes COVID-19 tirdzniecības pagaidu pasākumiem:

https://www.macmap.org/en/covid19

Jaunākā statistika par inficēšanos:

https://www.worldometers.info/coronavirus/

Valstu noteiktie ierobežojumi autopārvadājumu jomā:

http://www.atd.lv/lv/jaunumi/valstu-noteiktie-ierobe%C5%BEojumi-autop%C4%81rvad%C4%81jumu-jom%C4%81-saist%C4%ABb%C4%81-ar-covid-19-v%C4%ABrusa-ierobe%C5%BEo%C5%A1anas

SPKC valstu rādītājs:

https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/valstu-saslimstibas-raditaji-a/

Digitālais Covid-19 sertifikāts:

https://covid19sertifikats.lv/